กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
                - งานจัดหาพัสดุแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ
                - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายพัสดุ
                - งานจัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบยอดเงินประกันสัญญา และถอนคืน
                - งานจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา และถอนคืน
    - งานการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา และถอนคืน
                - งานจัดทำทะเบียนคุมสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างทุกประเภท
                - งานจัดเก็บ รวบรวมเอกสารการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายพัสดุและลงทะเบียนคุม
                - งานวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
                - งานจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ และการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5)
                - งานชี้แจงตอบข้อซักถามด้านการจัดหาพัสดุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - งานการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    และงบประมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                - งานการรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติด้านการพัสดุทุกระยะ  3 เดือน และการรายงานผลอื่น
    ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
    - งานการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - งานการประสานชุมชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
                - งานการออกหนังสือรับรองผลงาน
                - งานการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของพัสดุ
                - งานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดหาพัสดุ
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
                - งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินทุกประเภท
                - งานการเบิก จ่ายพัสดุและทรัพย์สินทุกประเภท
                - งานการจำหน่ายพัสดุและทรัพย์สินทุกประเภทงานจัดทำเอกสาร จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สิน
    ตามระเบียบในการขอยืม ขอใช้ ขอเช่า การรับมอบ โอนมอบ และการดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
    - งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ตามความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย
                - งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามบัญชีงบหน้าประจำรหัสพัสดุ (พ.ด. 1 - 3)
                - งานการประสานและรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)
                - งานจัดทำแผนพัสดุประจำปี (ผด.2) ทุกประเภท
    - งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.3)
                - งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ (ผด.6)
                - งานการรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภทตามระยะ เวลาที่กำหนด
                - งานจัดทำรายงานงบทรัพย์สินทุกระยะ 4 เดือน และรอบปี งบประมาณ
    - งานตรวจสอบ รายงานการบริหารทรัพย์สินประจำปี
                - งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ ด้านทรัพย์สินและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                - งานนิติกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทุกประเภท
                - งานจัดทำสถิติข้อมูลและลงทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภทในการซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษา
    - งานวางระบบการควบคุมการใช้ การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงทรัพย์สินทุกประเภท
                - งานชี้แจงตอบข้อซักถามด้านทรัพย์สินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                - งานปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
                - งานการตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคากลาง
                - งานการเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุแบบพิมพ์
                - งานเสนอญัตติและรายงานผลที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพย์สิน     
    ต่อสภา อบจ. และงานอื่นใดที่เกี่ยวกับสภา อบจ.
                - งานด้านธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิกmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1276
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้427
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2307
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2609
mod_vvisit_counterเดือนนี้5201
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12833
mod_vvisit_counterทั้งหมด156046

We have: 21 guests online
IP: 3.239.56.184
วันนี้: พ.ค. 12, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016