สำนักปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

alt

 • alt
 • พันจ่าอากาศเอก พินิจ ผลพานิช
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                 - งานธุรการ งานสารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศ
                - งานเลขานุการผู้บริหาร
    - งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
    - งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย สถานที่ราชการ
    - งานประสานงานหน่วยงาน ส่วนราชการอื่น
    - งานการพัสดุ
    - งานรัฐพิธี ราชพิธี
    - งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และสารสนเทศ
    - งานโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์
    - งานอื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นางสาวส.ชวนพิศ แพ่งอุทัย
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
     ฝ่ายบริหารงานบุคคล
                - งานการเจ้าหน้าที่
                - งานสิทธิสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและผู้บริหาร
                - งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
                - งานเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับหนังสือสั่งการ/คำสั่ง
                - งานพัฒนาบุคลการ
                - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร
                - งานทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้บริหาร
                - งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก
                - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นายรุ่งวิทย์ ฟักเจริญ
 • รักษาราชการแทน
 • หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
                - งานด้านนิติการ
                - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบจ.
                - งานดำเนินการกิจการพาณิชย์
                - งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
                - งานกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
                - งานเกี่ยวกับการดำเนินการนิติกรรมสัญญา
                - งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
                - งานการจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นางจันทิมา ปิ่นทอง
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม
     ฝ่ายพัฒนาสังคม
                -  งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และสาธารณูปการ  
                -  งานเกี่ยวกับการป้องกันโรค การบำบัด การจัดตั้งและการบำรุงสถานพยาบาล
                -  งานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
                -  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนที่อยู่อาศัย
                -  งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                -  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
                -  งานเสริมสร้างประสานงานองค์กรเครือข่ายเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
                - งานเลี้ยงรับรอง
                -  งาน อบจ. สัญจร
                -  งานภูมิปัญญาท้องถิ่น
                -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นายณภัทร อุบลน้อย
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
            - งานสำรวจ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
            - งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
            - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
            - งานการจัดทำวารสาร
            - งานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร
            - งานจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
            -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt 
 • นายวัชรินทร์ วรามิตร
 • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
     ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
                - งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                - งานอาคารสถานที่ สนามกีฬา และสวนสุขภาพ
                - งานบริหารจัดการทั่วไป
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิกmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1326
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้427
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2357
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2609
mod_vvisit_counterเดือนนี้5251
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12833
mod_vvisit_counterทั้งหมด156096

We have: 11 guests online
IP: 3.239.56.184
วันนี้: พ.ค. 12, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016