แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 49/64

พิมพ์

ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Attachments:
Access this URL (http://www.prachuaplocal.go.th/system_files/249/fa14235659fe10cca3879d043eef7e6b.pdf) ครั้งที่ 49/64[ ]0.2 Kb