ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ที่เกาะจาน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 8)

พิมพ์

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะทำการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น