ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563

พิมพ์

สำนักงานจังหวัดขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563 ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ FM91.0 MHz  ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย