ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2564

พิมพ์

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย