หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 • (นายธรรมรัตน์  สิงห์ศรี)
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 •                      
 • alt                                        
 •    นางจันทิสา แดงโชติ                                              นางดวงใจ เสมแก้ว     
 •               รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                        
 •                                         
 •  พ.อ.อ.พินิจ  ผลพานิช                                               นางสาวชลียา ทึงขำ 
 •       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.                                                                            
 • alt                                         alt
 • นางสาวกฤษณี สันติเมธากุล                                           นางสมศรี แดงฉ่ำ       
 •        ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                               ผู้อำนวยการกองคลัง                     
 •    
 •                                          alt
 • นายกัมปนาท  นุ่มหอม                                                  นายสนอง ใกล้ชิด
 •                     ผู้อำนวยการกองช่าง                               ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 

 •                                            
 •        นางอำภา หอมจันทร์                                            นางสาวสุกฤตา ธรรศเดชานนท์ 
 •     ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                                 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่       

 

 • นางสาวชลียา ทึงขำ 
 • เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016