คณะผู้บริหาร อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๑๖
 •  
 •                                        
 • นายไชยณรงค์ เชื้อวงค์สกุล                                        นายบุญเลิศ บุญช่วย     
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • คนที่หนึ่ง                                                            คนที่สอง
 • เบอร์โทร ๐๙ ๐๔๔๕ ๔๔๔๑                                      เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๐๐ ๐๘๘๘
 •  
 •                                      
 •   นายยุทธชัย ปริยวาที                                        นายพสิษฐ์ รักวัฒนศิริกุล
 • เลขานุการ                                                        เลขานุการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร ๐๖ ๑๖๑๔ ๙๕๙๙                                 เบอร์โทร ๐๘ ๑๑๖๖ ๗๙๗๓

 •                                      
 •               นายนพวิทย์ ทองนิ่ม                                       นายณัฐพงค์ เจียมพานทอง         
 •  ที่ปรึกษา                                                        ที่ปรึกษา
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 •  เบอร์โทร ๐๙ ๗๒๕๐ ๙๒๖๑                                 เบอร์โทร ๐๘ ๑๘๕๗ ๓๒๗๗

 • นายวิฑูรย์ รัศมี
 • ที่ปรึกษา
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร ๐๘ ๒๔๘๑ ๙๙๙๙
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016