ฝ่ายบริหาร อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๑๖
 •  
 •                                        
 • นายไชยณรงค์ เชื้อวงค์สกุล                                        นายบุญเลิศ บุญช่วย     
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • คนที่หนึ่ง                                                            คนที่สอง
 • เบอร์โทร ๐๙ ๐๔๔๕ ๔๔๔๑                                    เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๐๐ ๐๘๘๘  
 •  
 • นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร - ๐๙ ๒๐๑๕ ๑๒๓๘
 •  
 • alt                                        
 • นางจันทิสา แดงโชติ                                               นางดวงใจ เสมแก้ว 
 • รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๗๒๐ ๐๕๒๔                                    เบอร์โทร ๐๙ ๕๗๙๘ ๒๒๖๕

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016