สภาพทางเศรษฐกิจ

        สภาพทางเศรษฐกิจ

          พื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ๒   ใน  ๓  เป็นพื้นที่ราบ  มีดินอุดมสมบูรณ์  เศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จึงขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   รองลงไป   คืออาชีพประมง   การเลี้ยงสัตว์   และอุตสาหกรรม

         การเกษตรกรรม

          เกษตรกรส่วนใหญ่  ปลูกสับปะรด  รองลงไป  คือมะพร้าว และอ้อย พืชเศรษฐกิจทั้ง ๓ ชนิด ใช้พื้นที่ ๓ ใน ๕ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด

         การประมง

          ประมงน้ำเค็ม      เป็นอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น     ด้วยภูมิประเทศด้านตะวันออกของทุกอำเภอติดกับชายฝั่งทะเล ปลาที่ทำรายได้สูง  ได้แก่ ปลาทู และปลาลัง เขตประจวบคีรีขันธ์ ยังมีประมงน้ำกร่อย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น หอยนางรม หรือหอยตะโกรม ปลากระพง กุ้งกุลาดำ

         การเลี้ยงสัตว์

          เกษตรกรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม  ควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรอื่น ๆ และมีแนวโน้มจะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะโคนม และโคขุน

         การอุตสาหกรรม

          อุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จะสัมพันธ์กับการเกษตรกรรม   ได้แก่  อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มะพร้าว

          สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   ชมภูมิทัศน์ของจังหวัด  กำลังได้รับการส่งเสริม  โดยเฉพาะในเขตประจวบฯ  เหนือ    หมายถึง       อำเภอหัวหิน      อำเภอปราณบุรี      กิ่งอำเภอสามร้อยยอด     และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

          นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม  ที่ภาคเอกชนจัดทำเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด เป็นเขตอุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมรีดเหล็ก เขตอำเภอบางสะพาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016