ผลการคัดเลือกและการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือปิดประกาศ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกและการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016