[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  

ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
    เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านเฉลิมพร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านเฉลิมพร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านเฉลิมพร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น
               ถนนทางเข้า(๓๐.๒๒.๒๐.๔๗ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์เหิรการโยธา (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายไชยณรงค์ เชื้อวงศ์สกุล)
รองนายกองค์การฯ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
สำเนาถูกต้อง
กนกอรลภัส แตงอ่อน
(นาง กนกอรลภัส แตงอ่อน)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 โดย นาย สุทัศน์ จันทร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งสะแกแสง - เกตุคู่ หมู่ที่ ๑๒ - หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดมาตรฐาน สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2562
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายภายในชุมชนหนองแก เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2562
      ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 ฉบับ 2/ก.ย./2562
      ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 ฉบับ 2/ก.ย./2562